RIVM: percentage volwassenen met overgewicht zal niet verder toenemen

Het percentage volwassenen in Nederland met overgewicht zal waarschijnlijk niet verder toenemen. Dit is een van de uitkomsten uit het rapport ‘Een gezonder Nederland’, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV) van het RIVM, die op 24 juni werd aangeboden aan minister Schippers. De VTV geeft een overzicht van de huidige stand van de volksgezondheid en beschrijft trends in het verleden en in de toekomst.

Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte (met 13% van de ziektelast), gevolgd door overgewicht (5,2%), weinig bewegen (3,5%), overmatig alcohol gebruik (2,8%), te veel zout (1,9%), te weinig fruit (1,8%), hoog cholesterol (1,6%), te weinig vis (1,5%), te weinig groente (0,5%) en te veel verzadigd vet (0,3).

Bron plaatje: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 van het RIVM

Het rapport geeft aan dat in 1981 1 op de 3 volwassen Nederlanders te zwaar was, nu is dat 48%. Meer mannen (53%) hebben overgewicht dan vrouwen (44%). Bij obesitas is dat andersom, meer vrouwen hebben obesitas (14%) dan mannen (11%). Van de jeugd van 2 tot 21 jaar heeft 14% overgewicht, waarvan 2% obesitas. Het verschil in overgewicht in deze leeftijdsgroep is groot: circa 8% van de 2-jarigen en circa 20% van de 21-jarigen is te dik. In het rapport voorspelt het RIVM dat dit percentage de komende jaren waarschijnlijk ongeveer gelijk blijft. Dit betekent dat in 2030 48% van de 19-plussers overgewicht heeft. Er is veel discussie over de vraag of het percentage onder kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar ook stabiel blijft. Sommige GGD-en laten zien dat het percentage overgewicht onder kinderen de laatste jaren niet meer stijgt en soms zelfs daalt, maar veel experts verwachten niet dat dit het landelijke beeld is.

De online rapportage kunt u vinden via de volgende link: www.eengezondernederland.nl.

 

Laatst gewijzigd: 27 juni 2014