SAMEN STERK

In 2013 hebben de margarine-, oliën- en vettenbedrijven in Nederland het initiatief genomen tot de oprichting van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten. MVO vertegenwoordigt 95% van de totale handel en productie van oliën en vetten in ons land.

De bedrijven in Nederland die de keten voor oliën en vetten vormen:

  • zijn samen één van de grootste agrofoodsectoren van Nederland;
  • opereren in een sterk internationale omgeving met een leidende positie in Europa en de wereld;
  • hebben de afgelopen jaren fors (€ 2 miljard) geïnvesteerd in een sterke concurrentiepositie;
  • werken gezamenlijk aan een economisch sterke positie van Nederland in de mondiale oliën- en vettensector;
  • zetten zich in voor duurzame groei met verantwoorde productieprocessen en producten;
  • doen dat samen met partners in andere sectoren, met de overheid en met kennisinstellingen;
  • geloven sterk in het nemen van verantwoordelijkheid bij maatschappelijke vraagstukken en in zelfregulering.

LEES VERDER

GA TERUG