3 februari 2015

Task Force tool helpt bedrijven over te stappen naar RSPO gecertificeerde duurzame palmolie

De Task Force Duurzame Palmolie heeft een tool ontwikkeld die bedrijven helpt over te stappen naar RSPO gecertificeerde duurzame palmolie. De tool is te vinden op de website van de Task Force en bestaat uit een set voorbereidende vragen en een stappenplan dat bedrijven inzicht en richting geeft bij het overstappen.

Tijdens het invullen van de tool kunnen bedrijven ook gebruik maken van praktische informatie over certificering, handelssystemen, lidmaatschappen en communicatie rondom RSPO gecertificeerde duurzame palmolie. Een eindoverzicht laat uiteindelijk zien welke actiestappen een bedrijf het beste kan uitvoeren om succesvol over te kunnen stappen naar duurzame palmolie.

De Task Force Duurzame Palmolie is een samenwerkingsverband tussen brancheorganisaties in de palmolieketen en heeft als ambitie om alle voor de Nederlandse markt verwerkte palmolie voor voedingsmiddelen en diervoeder duurzaam in te kopen eind 2015. In 2013 verwerkt de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie 61% duurzame palmolie. Deze tool helpt om ook de laatste bedrijven op weg te helpen naar duurzame palmolie en het behalen van het commitment.

 

Bekijk de tool op: http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl/voor-bedrijven/introductie/

 

 

Laatst gewijzigd: 3 februari 2015