Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn brandstoffen op basis van hernieuwbare, veelal biologisch afbreekbare grondstoffen. Zij kunnen worden ingezet voor stationaire energieopwekking (stoken dan wel meestoken in elektriciteitscentrales, stoomketels, WKK-installaties e.d.) of voor transport.

MVO houdt zich bezig met biobrandstoffen omdat oliën en vetten en daarvan afgeleide producten een hoge energetische waarde hebben en in veel gevallen als biobrandstoffen kunnen worden ingezet. Koudgeperste pure plantaardige oliën (afgekort tot PPO) kunnen in een omgebouwde dieselmotor worden toegepast, omgeësterde plantaardige en dierlijke oliën en vetten worden als biodiesel in een gewone dieselmotor verbrand, en (gebruikte) oliën, vetten, schroten en vetzuren leveren een nuttige bijdrage bij de opwekking van elektriciteit en/of warmte. Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) of hernieuwbare diesel is een op oliën en vetten gebaseerde stof die chemisch identiek is aan minerale diesel.

MVO voorziet haar achterban in de oliën- en vettenindustrie alsmede andere geïnteresseerde partijen via de website van actuele informatie m.b.t. biobrandstoffen en biobased producten. Via de alarmeringservice leest u onder meer over nieuwe wetsvoorstellen en publicatie van EU- en nationale wetgeving, voortgang van implementatie van wetgeving, ontwikkelingen bij bedrijven in de keten van biobrandstofproductie en –toepassing, veranderende producteisen, subsidies, en relevante bijeenkomsten.

Meer informatie over biodiesel en het rijden op deze hernieuwbare biobrandstof vindt u op de website www.biobrandstoffen.info. Ook kunt u de Facebook pagina, LinkedIn pagina en Twitter account volgen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Biobrandstoffen website

Laatst aangepast op 20 februari, 2023