Circulaire Economie

Vetten worden in de oleochemie reeds lang toegepast als grondstoffen voor chemicaliën, materialen en producten. Voor eiwitten staat dit nog in de kinderschoenen. Voordelen van biobased stoffen zijn dat de grondstoffen hernieuwbaar en de producten niet of minder toxisch en vaak beter biologisch afbreekbaar. Dergelijke producten zijn minder belastend voor het milieu en de gezondheid van mensen in het algemeen en werknemers die met de stoffen moeten werken in het bijzonder. Voorbeelden van toepassingen zijn: polymeren, detergenten, cosmetica, shampoo, smeermiddelen, ontkistingsoliën, weekmakers in kunststoffen, kunststoffen en coatings, verven, harsen en lijmen. Bovendien vormen ze een hernieuwbaar alternatief voor de op fossiele en minerale grondstoffen gebaseerde producten.

Het beleid van de Nederlandse overheid is verwoord in de "overheidsvisie Biobased Economy". Op 14 september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. In september 2016 hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken over de circulaire economie. MVO is deelnemer aan het Grondstoffenakkoord. Voor MVO is wegnemen van belemmeringen rond de interpretatie van (afvalstoffen)wetgeving een speerpunt.

Nieuwe toepassingen voor stoffen uit oliezaden, tropische oliën en dierlijke bijproducten liggen in het verschiet. Om nieuwe kansen daadwerkelijk te realiseren is samenwerking tussen de oliën- en vettensector, de chemie en de onderzoekswereld van belang. De overheid zal de komende jaren samenwerking op weg naar een biobased economy gaan ondersteunen.

De brochure “De waarde van plantaardige en dierlijke oliën en vetten voor de biobased economy” geeft een beknopt overzicht van bestaande en nieuwe mogelijkheden van oliën en vetten voor technische toepassingen.

MVO zal de ontwikkelingen op het terrein van onderzoek, markt en overheidsbeleid van de biobased economy de komende jaren op de voet volgen en van relevante ontwikkelingen voor de oliën- en vettenindustrie melding maken in het MVO Magazine en op deze website.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023