VERDUURZAMING OP ALLE FRONTEN - 1

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling hebben voor onze bedrijven een hoge prioriteit. Door concrete acties en beleid geven we hier invulling aan. Immers, bij een belangrijke nationale en internationale economische positie hoort ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij nemen graag zelf het initiatief en vragen ketenpartners zich daarbij aan te sluiten. Dat geldt voor terreinen als milieu, voedselveiligheid, gezonde voeding en verduurzaming van onze grondstofketens op nationaal en internationaal vlak.

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden uitgelicht die illustreren hoe wij ­nationaal en internationaal actief zijn om de oliën- en vettenketen duurzamer te maken.

De oliën- en vettenketen is actief betrokken bij internationale ronde tafels voor de verduurzaming van palmolie (RSPO) en soja (RTRS, ISCC). Onze bedrijven zijn initiatiefnemer van de Task Force Duurzame Palmolie en actief betrokken bij de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja. Onze doelstelling is dat eind 2015 alle palm- en sojaolie bestemd voor de Nederlandse levensmiddelenmarkt uit duurzame bronnen afkomstig is. In 2013 was 61% van de in Nederland verwerkte palmolie en 50% van de sojaolie duurzaam geproduceerd.

De Nederlandse crushbedrijven hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het ombouwen van de verwerkingscapaciteit van sojabonen naar raapzaad. Hierdoor is de afhankelijkheid van de import van plantaardige (soja) eiwitten vanuit Zuid-Amerika verminderd en is het aanbod van Europees (raapzaad) eiwit voor de intensieve veehouderij verhoogd.

Voor onze keten betekent duurzame ontwikkeling ook het verantwoord gebruik van oliën en vetten in een gezonde levensstijl. Op initiatief van onze industrie heeft de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling zich sinds 2003 actief ingezet voor een betere vetzuursamenstelling van de voeding. En met resultaat. Het gehalte aan transvetzuren in de Nederlandse voeding is gedaald tot zeer lage niveaus. De Task Force wordt nationaal en internationaal gezien als het toonbeeld van een goed functionerende vorm van zelfregulering. Een initiatief onder de Task Force is de campagne Verantwoord Frituren die samen met Koninklijke Horeca Nederland in 2004 is gestart. In 10 jaar tijd is het gebruik van vloeibaar frituurvet of -olie in cafetaria’s gestegen van 51% in 2003 tot 85% in 2013.

Wij lopen voorop bij het verbeteren van de energie-efficiency in onze productieprocessen. Sinds de start in 1993 neemt de oliën- en vettenketen deel aan het convenant met de Nederlandse overheid binnen de Meerjarenafspraak Energiebesparing (MJA3). In de afgelopen 20 jaar is de keten er in geslaagd haar energie-efficiëntie ieder jaar met gemiddeld 2% te verbeteren. In totaal wordt thans dus circa 40% minder energie per verwerkte hoeveelheid olie of vet gebruikt dan in 1993.

 

 

 

 

LEES VERDER

GA TERUG

NAAR DE INHOUDSOPGAVE