VERDUURZAMING OP ALLE FRONTEN - 2

Wij stimuleren het hergebruik van oliën en vetten. Inzameling van gebruikte vetten draagt bij aan een beter milieu. Enerzijds omdat gebruikte frituurvetten niet in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten en anderzijds omdat  gebruikt frituurvet en bakolie een tweede leven krijgen als biobrandstof. In 2012 is de campagne “Frituurvet, recycle het!” gestart, die tot doel heeft 10 miljoen kilogram gebruikt frituurvet van consumenten terug te winnen in 2020. Dit is de helft van al het thuis gebruikte frituurvet. Op dit moment is reeds 40% van deze doelstelling gehaald.

De productie van biodiesel draagt bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van de overheid om in 2020 10% van alle energie voor vervoer uit hernieuwbare bronnen afkomstig te laten zijn. De totale Nederlandse productie van biodiesel lag in 2013 op 1,4 miljoen ton. Alle grondstoffen voldoen daarbij aan de duurzaamheidseisen die de EU stelt. 75% van de biodiesel voor de Nederlandse marktmaakt gebruik van grondstoffen die reststromen zijn van andere industriële processen. Dat zijn vooral gebruikt frituurvet of -olie vanuit de industrie, de horeca of van consumenten, en dierlijk vet. Naast een sterke stijging van het gebruik van oliën en vetten voor biobrandstof is ook het gebruik van oliën en vetten door de Nederlandse levensmiddelenindustrie in de afgelopen 10 jaar gestegen (+17%).

In 2012 is in Nederland extra productiecapaciteit voor biodiesel beschikbaar gekomen ten behoeve van de Europese markt. Wij investeren grootschalig in nieuwe toepassingen van oliën en vetten in de biobased economy. Op deze manier helpen wij mee om de afhankelijkheid van aardolie te verminderen. Goede voorbeelden zijn de investeringen in algenolie en de markt van biologisch afbreekbare plastics,  waar oliën en vetten een groeiende rol spelen. Vanwege hun eigenschappen zijn oliën en vetten zeer geschikt voor inzet in bijvoorbeeld de auto-industrie.

LEES VERDER

GA TERUG

NAAR DE INHOUDSOPGAVE