14 juli 2017

Versterking samenwerking MVO - Comité van Graanhandelaren

Met ingang van 14 juli 2017 is het Comité van Graanhandelaren (Het Comité) gehuisvest bij MVO op de Louis Braillelaan in Zoetermeer. Doel is nauwere samenwerking en efficiency in de back-office services (kantoor, ICT, secretariële ondersteuning) en tegelijkertijd nauwere en effectievere samenwerking op de beleidsonderwerpen. Het Comité en MVO werkten de afgelopen jaren al zeer regelmatig samen op belangrijke dossiers zoals handelspolitiek, ggo-discussie, duurzame grondstoffen (voornamelijk soja) en voedsel- en diervoederveiligheid.

MVO is van mening dat nauwere samenwerking met Het Comité uitstekend past in de grondgedachte achter de huidige opzet van de organisatie, waarin intensief wordt samengewerkt met o.a. de VERNOF, NOFOTA, IMACE, EPOA, RSPO en Benelux Lipid Network.

Het Comité
Het Koninklijk Comité van Graanhandelaren (Het Comité) is de Nederlandse brancheorganisatie van alle bedrijven die actief zijn in de handelsketen van granen, (olie)zaden, peulvruchten en grondstoffen voor diervoeders. De belangrijkste activiteiten van het Comité liggen op het vlak van internationale handelspolitiek (inclusief ggo-discussie), voedsel- en diervoederveiligheid en duurzame grondstoffen. Het Comité zorgt ook voor het beheer van de standaardhandelscontracten voor zijn leden (inclusief arbitrage).

Meer informatie over Het Comité.

Laatst gewijzigd: 14 juli 2017