VERTROUWEN EN INVESTEREN IN DE TOEKOMST VOEDSELVEILIGHEID

Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de individuele bedrijven, maar voedsel- en diervoederveiligheid kan alleen worden gegarandeerd door een ketenaanpak. De oliën- en vettensector ontwikkelt risicoanalyses en codes en coördineert veiligheids- en kwaliteitssystemen die tezamen de basis vormen voor een veilige voedselproductie.

In aanvulling op Europese en Nederlandse regelgeving neemt de keten eigen initiatieven op het gebied van voedsel- en diervoederveiligheid. Zo trekt ons opleidingstraject Food & Feed Safety of Oils and Fats jaarlijks deelnemers uit binnen- en buitenland en is de opleiding uitgegroeid tot de internationale standaard voor training op dit gebied.

Investeren in groei
De wereldwijde vraag naar oliën en vetten groeit hard. In de afgelopen 15 jaar is de mondiale productie van oliën en vetten bijna verdubbeld naar in totaal 185 miljoen ton tegenover een bevolkingsgroei van 11%. De vier grote plantaardige oliën: palm-, soja-, raap- en zonnebloemolie nemen 76% van de wereldproductie van oliën en vetten voor hun rekening en dierlijk vet ongeveer 9%. 15% van de totale productie is afkomstig van kokos, olijven, lijnzaad en een groot aantal speciality seeds.

De groeiende vraag naar oliën en vetten zal de komende decennia doorzetten. Tot 2050  verwacht men een stijging van de wereldwijde vraag naar oliën en vetten met circa 35% tot ruim 250 miljoen ton. Het is een enorme uitdaging om deze toenemende vraag op een duurzame wijze te vervullen.

De drijvende krachten achter deze ontwikkeling zijn de groeiende wereldbevolking en de welvaartsstijging in de opkomende economieën. Ook de groeiende behoefte aan biobrandstoffen en ontwikkelingen en nieuwe toepassingen voor energievoorziening, chemische en technische producten binnen een meer biobased economy spelen hierbij een rol.

De Nederlandse oliën- en vettenketen is de laatste jaren fors gegroeid en de perspectieven voor de toekomst zijn goed. In de afgelopen 10 jaar heeft de industrie ruim € 2 miljard (gemiddeld ruim € 200 miljoen per jaar) geïnvesteerd in Nederland voor uitbreiding, modernisering en verduurzaming.

De Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft daarmee geanticipeerd op de groeiende vraag. De toekomst zien we positief tegemoet. Naast hogere importen zien we kansen voor groeiende export binnen de EU-markt. Ook benutten we kansen voor het exporteren van de kennis en ervaring die in de afgelopen decennia in ons land is opgedaan.

 

 

 

 

 

LEES VERDER

GA TERUG

NAAR DE INHOUDSOPGAVE