VERTROUWEN EN INVESTEREN IN DE TOEKOMST - 2

De oliezaden-, oliën- en vettensector staat mondiaal voor de enorme uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien en tegelijkertijd de effecten op natuur en milieu te minimaliseren door de opbrengst per hectare, per kubieke meter water, per kilogram mest en per gram bestrijdingsmiddel zo hoog mogelijk op te voeren.

Daarbij zijn nieuwe technieken hard nodig. De ontwikkeling en toelating van nieuwe variëteiten in Europa blijft achter bij de rest van de wereld. Het is belangrijk om de maatschappelijke dialoog over genetische modificatie op een transparante manier en op wetenschappelijke gronden te voeren.

Investeren in innovatieve en good agricultural practices (GAP) is noodzakelijk. De kennis en expertise van de Nederlandse kennisinstellingen en universiteiten is daarbij van grote toegevoegde waarde.

Goede concurrentiepositie
De concurrentiepositie van de Nederlandse MVO-keten is goed: onze uitstekende geografische ligging, goede infrastructuur en logistiek, moderne fabrieken, internationale oriëntatie en groot innovatievermogen zijn samen met onze kennis en expertise en de aanwezigheid van wereldspelers uit alle schakels van de keten van waarde. We hebben alles in huis om de kansen en uitdagingen die de toekomst ons biedt te verzilveren. De uitdagingen liggen voornamelijk op het terrein van het duurzaam laten groeien van de wereldproductie om aan de groeiende wereldvraag te voldoen en het verder ontwikkelen van een biobased economy.

Mede door economische crises constateren we op mondiaal niveau een groeiend draagvlak voor protectionistische maatregelen. Onbelemmerde handel en een eerlijk speelveld zijn van het grootste belang voor de positie van Nederland. Ook in eigen land zijn er uitdagingen die we samen met onze partners moeten aangaan: duidelijke voorlichting over de rol van oliën en vetten in een gezond voedingspatroon en het aanbod van goed geschoold technisch personeel zijn daar voorbeelden van. Ook de fysieke infrastructuur en investeringen in innovatieve ontwikkelingen vragen voortdurend aandacht.

Samenwerking als uitgangspunt
De bedrijven in Nederland die samen de keten voor oliën en vetten vormen geloven sterk in samenwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daarom hebben zij in 2013 het initiatief genomen tot een private doorstart van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën in MVO. Binnen de ketenorganisatie voor oliën en vetten werken partijen gezamenlijk aan een duurzamere en internationaal concurrerende positie van Nederland in de mondiale oliën- en vettensector. Dat willen wij samen doen met onze partners in andere sectoren, met de overheid en met kennisinstellingen.

 

LEES VERDER

GA TERUG

NAAR DE INHOUDSOPGAVE