Vetzuursamenstellingen van veelgebruikte oliën geanalyseerd

Recent is een onderzoek afgerond waarin de Wageningen Universiteit analyses heeft uitgevoerd op een aantal in Europa veelgebruikte oliën. De Universiteit heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van MVO. Doel is het kunnen beschikken over recente gegevens (getallen, niet ranges) met betrekking tot de vetzuursamenstellingen en het kunnen beschikken over onafhankelijke waardes om als sector mee te kunnen communiceren. Ook autoriteiten kunnen hiermee de beschikking krijgen over goede en recente waardes.

Van de veelgebruikte oliën zijn samples verstuurd door bedrijven uit de sector waarbij mengmonsters gemaakt zijn van leveringen op verschillende momenten en afkomstig uit verschillende landen. Het onderzoek heeft als resultaat een tabel met daarin 20 plantaardige en dierlijke oliën en vetten, waaronder ook roomboter.  In de tabel worden 78 vetzuren benoemd. Deze vetzuren zijn vervolgens tot enkele clusters samengevat in een grafiek. Het volledige onderzoek is opvraagbaar.

 

 

Laatst gewijzigd: 24 oktober 2019