Voeding en gezondheid

We leveren een bijdrage aan een gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen. We zetten ons in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau. We bespreken en coödineren onze activiteiten binnen de werkgroep Voeding en gezondheid en de projectgroep Verantwoord frituren.