Voeding en gezondheid

We leveren een bijdrage aan een gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen. We zetten ons in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau. We bespreken en coördineren onze activiteiten binnen de werkgroep Voeding en gezondheid en de projectgroep Verantwoord frituren.

In de periode 2018-2020 richt MVO zich onder meer op het volgende: 

  • Zorgen dat wetgeving zinvol is voor de samenleving en voor de sector en tegelijkertijd praktisch toepasbaar, bijvoorbeeld het convenant over de verrijking van margarines met vitamine D.
  • Het volgen van de wetenschap en de richtlijnen die op basis van de wetenschap worden geformuleerd, zoals de WHO richtlijnen voor SAFA en TFA of de nieuwe normen voor voedingsstoffen van de Gezondheidsraad.
  • Het uit laten voeren van analyses, bijvoorbeeld met betrekking tot de vetzuursamenstelling van oliën of met betrekking tot de consumptiegegevens van de NL bevolking.
  • Het stimuleren van gezondere oliën- en vetten producten, of het nu om ingrediënten of om eindproducten gaat. Dit met behoud van smaak en structuur van een product. Oliën en vetten zijn een essentieel onderdeel van een gezond dieet en zorgen voor een aantrekkelijk eindproduct.
  • Het verspreiden van kennis over de natuurlijke oorsprong van oliën en vetten, over de gezonde keuze, over de functionele eigenschappen ervan en over de (te lage) consumptie van smeer- en bereidingsvetten. Voor de jeugd worden lessen verzorgd binnen het publiek-private programma van 'Smaaklessen'.
  • Het geven van informatie aan specifieke doelgroepen zoals diëtisten (achtergrondinformatie) en horeca ondernemers (campagne Verantwoord Frituren) via verschillende kanalen.

 

Nieuws

  1. 27 juni 2019 | Voeding en gezondheid

    Eerste aanmeldingen komen binnen voor MVO gastlessen Voedsel Educatie Platform

  2. 9 mei 2019 | Voeding en gezondheid

    De nieuwe editie van de Ter Perse is verschenen

  3. 24 april 2019 | Voeding en gezondheid

    Europese limiet voor transvetzuren in de voeding

  4. 27 maart 2019 | Voeding en gezondheid

    Vetzuursamenstellingen van veelgebruikte oliën geanalyseerd

Al het nieuws