In verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn de regels vastgelegd over voedings- en gezondheidsclaims.
Voedingsclaims zijn beweringen over energie, nutriënten of andere stoffen die het levensmiddel bevat of juist niet bevat (bijv ‘Bron van vitamine x’). Gezondheidsclaims zijn beweringen over het levensmiddel of een bestanddeel daaruit in relatie tot de gezondheid.

Gezondheidsclaims worden onderverdeeld in: 

  • Generieke gezondheidsclaims (ook wel aangeduid als artikel 13-claims): beweringen over de rol van een nutriënt bij de groei en ontwikkeling en functies van het lichaam (bijv. 'Calcium is goed voor de botten'), of over psychologische functies of gedragsfuncties, of over het afslankende of gewichtsbeheersende effect of vermindering van hongergevoel.
  • Kinderclaims: claims gericht op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (ook wel artikel 14- kinderclaims).
  • Ziekterisicoreductieclaims: beweringen die stellen dat de consumptie van het levensmiddel of een bestanddeel daaruit een risicofactor voor het ontstaan van een ziekte beperkt (ook wel artikel 14- ziekterisicoreductieclaims).

Via een online register van de Europese Commissie kunnen de toegestane en afgekeurde voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen worden bekeken. 

Klik hier voor meer informatie over voedingsclaims.
Klik hier voor meer informatie over gezondheidsclaims.

December 2007 heeft de Europese Commissie een Interpretatiedocument over de claimsverordening gepubliceerd waarin een duidelijke afbakening is opgenomen tussen 'artikel 13'- en 'artikel 14' claims.  Op 19 april 2008 zijn via verordening (EG) nr. 353/2008 de voorschriften vastgesteld waarin o.a. wordt bepaald hoe de aanvraag voor een vergunning voor een gezondheidsclaim moet worden opgesteld. Zo zijn er regels opgesteld over de wetenschappelijke onderbouwing van de claim.

Een verordening heeft een rechtstreekse werking. Nederland heeft er desondanks voor gekozen om een aantal zaken vast te leggen in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2021 een Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd. Dit document is bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de regels van de EU Claimsverordening (EG) Nr. 1924/2006. Het handboek is te raadplegen via de site van de NVWA.

Voedings- en gezondheidsclaims voor smeerbare vetten 
Voor smeerbare vetproducten, zoals margarine en halvarine, gelden op dit moment nog aparte regels voor voedings- en gezondheidsclaims zoals vastgelegd in verordening 1308/2013 en in verordening 1234/2007, namelijk: 

De volgende 'oude' claims zijn niet meer toegestaan:

  • Laag vetgehalte: 41% vet in het product. Sinds 1 januari 2016 is de aanduiding “laag vetgehalte” niet meer toegestaan voor (smeerbare) vetproducten met minder dan 41% vet. Voor meer informatie hierover, klik hier). 
  • Past in een cholesterolverlagend dieet. Sinds het verschijnen van Verordening (EU) Nr. 609/2013 is het gebruik van de kwalificatie 'dieetmargarine' niet meer toegestaan. 

Voedingsprofielen (artikel 4)
Voedings- en gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan indien het product voldoet aan een aantal (nog op te stellen) voorwaarden voor het gehalte aan vet, verzadigd vet, transvetzuren, suiker en zout, de zogenaamde voedingsprofielen. Hoewel in de verordening is opgenomen dat de Europese Commissie uiterlijk op 19 januari 2009 voedingsprofielen zou opstellen, zijn er tot dusver nog geen definitieve criteria voor deze voedingsprofielen vastgesteld. Voldoet een product tezijnertijd niet aan de voedingsprofielen, dan is het gebruik van de claim toegestaan tot 2 jaar na vaststelling van de profielen.

Last modified: March 25, 2021 10:34