30 november 2014

Vooraankondiging Stakeholderbijeenkomst Commissie Corbey

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) presenteert in december haar conceptvisie op een duurzame bio-economie in 2030 en wil daar graag met u over spreken tijdens een middagbijeenkomst op 16 januari 2015 in Utrecht van 12.15-17.30 uur, inclusief broodjeslunch en netwerkborrel. De uitkomst van deze gedachtewisseling wordt in het visiedocument verwerkt. De Commissie Corbey zal de visie komend voorjaar aanbieden aan het kabinet.

Commissievoorzitter Dorette Corbey zal de conceptvisie presenteren en daarbij onder andere ingaan op duurzaamheid, (inter)nationale beschikbaarheid en vraag naar biomassa, voorziene uitdagingen en de vier mogelijke routes die de commissie voorziet naar een bio-economie in 2030. Gastsprekers zullen vervolgens reageren op deze visie, waarna de commissieleden met u in gesprek gaan over de verschillende routes, de kansen en bedreigingen én de aanbevelingen voor het kabinet.

Het gedetailleerde programma komt medio december beschikbaar, tezamen met de conceptvisie. Voor vragen, aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Walter Oudshoorn, secretaris van de Commissie Corbey via walter.oudshoorn@rvo.nl.

Klik hier voor de vooraankondiging.

Laatst gewijzigd: 30 november 2014