Voorzorgsmaatregelen beperking gebruik by-pass vetten per 20 april 2018 beëindigd

De brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en de diervoerindustrie Nevedi hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.

De maatregelen waren bedoeld om eventuele problemen, als gevolg van de hardheid van melkvet, bij de verwerking van melk tot vetrijke zuivelproducten tijdens de wintermaanden te voorkomen. Monitoring van boerderijmelk heeft uitgewezen dat de hardheid van het melkvet de afgelopen wintermaanden niet in het geding is geweest. MVO heeft vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen het uitsluiten van bypass vetten, omdat goed onderbouwde data ontbraken. Een van de grondstoffen die gebruikt wordt bij de fabrikage van bypass vetten zijn Palmvetzuren. Voor het bericht van NZO en NEVEDI kunt u hier vinden. 

Laatst gewijzigd: 23 april 2018