Waterstof als alternatief voor gas

Nu bedrijfsleven, overheid en ngo’s in het kader van het klimaatakkoord praten over verminderen van de CO2-uitstoot wordt gekeken naar alternatieven voor aardgas. Naast elektrificatie en geothermie wordt ook nadrukkelijk gekeken naar waterstof. Zowel als energiebron voor de industrie als het transport. Op vrijdag 1 juni 2018 is de Waterstof coalitie opgericht.

De deelnemers aan de Waterstofcoalitie roepen de regering en de deelnemende partijen van het Klimaat & Energieakkoord dan ook op om prioriteit te geven aan waterstof als essentiële bouwsteen voor de energietransitie. De inzet van waterstof kan volgens de coalitie heel breed zijn, maar de nadruk zou in hun ogen voor nu moeten liggen op het gebruik van waterstof als:

1) Feedstock voor diverse industriële processen;

2) Energie: voor het decarboniseren van de energievraag en de elektriciteitsproductie is er behoefte aan een complementair energiesysteem (naast het elektriciteitssysteem) dat voorziet in flexibiliteit door:

  • het ontkoppelen van energieverbruik en -productie in plaats en tijd;
  • het efficiënt in bulk transporteren van energie over lange afstanden;
  • kosteneffectieve opslag van grote volumes energie;
  • het balanceren van het elektriciteitssysteem door onder andere het opvangen van grote wisselende hoeveelheden aanbod en langdurige tekorten;
  • het nuttig inzetten van overschotten aan duurzame elektriciteit die anders afgeschakeld zouden moeten worden;
  • het stabiliseren van de elektriciteitsprijzen bij grote en wisselende invoeding door duurzame bronnen;
  • het decarboniseren van de energievraag in sectoren waar elektrificatie niet mogelijk is.

Net als bij de veel andere alternatieven is de vraag welke partijen de verantwoordelijkheid en risico’s nemen bij het realiseren van transport, opslag- en distributiesystemen. Waterstof is van zichzelf niet hernieuwbaar. Om het waterstofgas werkelijk CO2-neutraal te kunnen produceren zal het aanbod hernieuwbare energie, bijvoorbeeld van wind op zee, moeten toenemen. TNO wijst op het feit dat er kansen zijn om de bestaande gasinfrastructuur te gebruiken die in de komende decennia overbodig gaat worden.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het Waterstof Manifest dat de Waterstof coalitie heeft gesloten.

Klik hier voor het persbericht Waterstof Coalitie.  

Laatst gewijzigd: 8 juni 2018