21 december 2017

Wet zorgplicht kinderarbeid aangehouden

De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefnemer, Tweede Kamerlid Attje Kuiken, aangehouden.

Het initiatiefvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Tijdens het debat gingen de woordvoerders in de Eerste Kamer in op de doeltreffendheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het initiatiefvoorstel. De initiatiefnemer verzocht de Eerste Kamer de behandeling van het voorstel in tweede termijn over te hevelen tot na het reces. Gezien de wens van de Kamer van een zorgvuldige behandeling en gezien de nieuwe informatie van de minister, die eerder niet met haar is gedeeld. De Kamer stemde in met het verzoek tot aanhouding.
Samen met enkele andere organisaties zoals VNO-NCW, Vernof en FNLI heeft MVO in eerdere instantie aangegeven dit wetsvoorstel niet te steunen.
Het ongecorrigeerde verslag van de behandeling op de site van de Eerste Kamer staat hier.

Laatst gewijzigd: 21 december 2017