Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) aangenomen

Dit voorstel gaat over de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

In eerdere instantie heeft MVO samen met FNLI en VNO-NCW aangegeven tegen deze wet te zijn. 

De praktische uitwerking van deze wet moet nog verder vorm krijgen. Dit zal gebeuren in de vorm van zogenaamde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). MVO zal zich op de hoogte houden van en betrokken blijven bij de nadere uitwerking om zo te komen tot praktische maatregelen.

De hele procesgang en bijbehorende documenten kunnen worden gevonden op de website.

Laatst gewijzigd: 16 mei 2019