Wijziging MRL's aantal pesticiden

De Europese Commissie heeft op 4 november Verordening (EU) 2016/1902 gepubliceerd tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluorazijnzuur, dimethomorf, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazool, proquinazid, prothioconazool, pyriproxyfen, spirodiclofen en trifloxystrobin in of op bepaalde producten. 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, ofwel op 24 november 2016.

 

Laatst gewijzigd: 9 november 2016