4 november 2014

Workshop Landgebruik en iLUC-mitigatie toont beleidsmogelijkheden

Tijdens de workshop op 23 oktober 2014 in Brussel met als titel “Bioenergy: Land use and mitigating iLUC” (indirect Land Use Change) werd getoond hoe de indirecte effecten van landgebruik voor hernieuwbare energie kunnen worden vermeden. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met ExCo74, onderdeel van Implementing Agreement for a Programme of Research, Development and Demonstration on Bioenergy (IEA).

Onder andere Andre Faaij en Birka Wicke van respectievelijk de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Utrecht gaven een presentatie over het onderzoek waaraan zij samen werken.  Dit onderzoek voor de Commissie Corbey en het Rotterdam Climate Initative naar iLUC-mitigatie omvat ook een aantal case studies. Een van de case studie wordt uitgevoerd in opdracht van MVO en Fediol en richt zich op de raapzaadteelt in Roemenië. De eerste resultaten van de case studies laten zien dat er meerdere maatregelen mogelijk zijn om iLUC te mitigeren. De belangrijkste maatregelen zijn opbrengstverhoging en gebruik van ongebruikt agrarisch land.

De take kernboodschap van projectleider Birka Wicke luidde als volgt: iLUC kan worden voorkomen als we een geïntegreerd perspectief ontwikkelen op het landgebruik voor voedsel, diervoeder, vezels en brandstoffen en verhoging productiviteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen bij de productie van gewassen voor al deze doeleinden.

Om dat te bereiken is meer samenwerking nodig tussen DG Agri, DG Climate, DG Energy en DG Enterprise.

In totaal elf sprekers gaven presentaties in vier sessies over de volgende thema’s:

• Beleid achtergrond,

• iLUC mitigatie modellen en toepassingen

• Case studies van iLUC mitigatie en

• Wereldomvattende aspecten van iLUC mitigatie.

De workshop werd afgesloten met een paneldiscussie.

Klik hier voor de presentaties. 

Laatst gewijzigd: 4 november 2014