2 februari 2015

WRI trekt bijdrage landbouw aan energieprobleem in twijfel

Het Word Resource Institute (WRI) twijfelt dat biomassa een bijdrage kan leveren aan de energievoorziening in de wereld. Dat blijkt uit een rapport dat eind januari 2015 is gepubliceerd.

De onderzoekers voorzien een groei in vraag naar zowel energie als voedsel. In het laatste geval baseert WRI zich op gegevens van de FAO. De onderzoekers stellen voor om het huidige biobrandstoffenbeleid op de schop te nemen en subsidies en stimuleringsmaatregelen af te bouwen. Onlangs pleitte de FAO juist voor een integrale benadering.

Daarmee gaan de onderzoekers voorbij aan het feit dat geen enkel voedselgewas in zijn geheel tot voedsel wordt verwerkt. Boeren telen gewassen die na de oogst worden gescheiden in functionele componenten. Een deel van de plant dient als bodemverbeteraar voor de volgende oogst. De rest wordt gebruikt voor voedsel, maar ook voor diervoeder en andere toepassingen in materialen en chemicaliën.

Het rapport gaat ook niet in op het feit dat de huidige wijze van landbouw op veel plaatsen in de wereld inefficiënt is en daarmee een bijdrage levert aan de CO2-emissie. Bovendien gaat een deel van de oogst later in de keten verloren door bederf en verspilling. De landbouw kan met minder areaal toe als de efficiency hoger is.

De land- en bosbouw kunnen niet het energieprobleem van de wereld oplossen. Maar binnen randvoorwaarden van duurzaamheid bieden land- en bosbouw een zeker potentieel. Dat is ook de conclusie van het rapport van de Universiteit van Utrecht en de boodschap van professor Faaij. 

Klik hier voor het WRI-rapport. Klik hier voor een reactie van de Renewable Fuels Association. 

Laatst gewijzigd: 2 februari 2015