Communicatie

MVO vertegenwoordigt de Nederlandse oliën- en vettenindustrie. Onze communicatieactiviteiten zijn erop gericht deze functie goed te vervullen. Zichtbaarheid van onze keten en het onder de aandacht brengen van de belangen van de industrie is essentieel om onze doelen te bereiken. MVO is steeds zichtbaarder op social media, publiceert factsheets en organiseert themabijeenkomsten en netwerkevenementen. Zes keer per jaar brengen we het MVO Magazine uit, waarin we zowel onze leden als externe stakeholders informeren over wat er speelt in de keten.

 

Laatst aangepast op 20 februari, 2023