Voedsel- en diervoederveiligheid

Voedsel- en diervoederveiligheid

Voedsel- en diervoederveiligheid en -integriteit zijn onze topprioriteiten. 

Voedsel- en diervoederveiligheid

We bewaken en bevorderen de veiligheid en kwaliteit van de grondstoffen, producten en productiemethoden en staan voor een veilige en transparante oliën en vetten keten. MVO pleit voor het opzetten en onderhouden van private voedselveiligheidssystemen en (praktijk)codes voor goede werkwijzen binnen de sector (zelfregulering). We bieden een platform voor informatie-uitwisseling en ontwikkeling van kennis en expertise binnen en buiten de keten.

In 2023 richten we ons op het volgende:

  • We volgen de Van-Boer-tot-Bord strategie, waarvan o.a. het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de gevolgen daarvan nauwlettend worden gevolgd.
  • We monitoren het EU-beleid pesticiden: mogelijke gevolgen zijn vermindering van het aantal toegelaten pesticiden en de toenemende kloof tussen de MRL’s derde landen en die in de EU.
  • We volgen de ontwikkelingen m.b.t. de toepasbaarheid van verwerkingsfactoren voor pesticiden in (eind)producten.
  • We rapporteren over ontwikkelingen m.b.t. nieuwe wetgeving over contaminanten (o.a. minerale olie hydrocarbons (MOSH/MOAH), 3-MCPD/GE en dioxinen).
  • We zetten ons in voor de verduidelijking van de meldplicht voor bedrijven en onafhankelijke laboratoria bij overschrijding van limieten in diervoeders in samenwerking met de NVWA en de agri-sectoren.
  • We signaleren en borgen risico’s voor voedselveiligheid in de oliën en vetten industrie en deze in regulier overleg met de overheid en andere stakeholders afstemmen. Actief meedenken in de ontwikkeling van risico-analyses.
  • We overleggen met de ministeries van VWS en LNV via de Stuurgroep Private borging Voedselketens over het bundelen en uitwisselen van private en publieke data, wat tot meer risicogericht toezicht in de keten moet leiden.
  • We stemmen af met andere industriepartners en de NVWA op het gebied van fraude, risicoanalyses en crisisbeheersing.
  • We volgen de ontwikkelingen op het gebied van hygiëne wet- en regelgeving bij transport en opslag van oliën en vetten.

De informatie die specifiek toegankelijk is voor MVO-leden, staat op het ledendeel.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023