Handelspolitiek

Handelspolitiek

We pleiten voor een eerlijk internationaal speelveld met
onbelemmerde toegang tot zowel grondstoffen als relevante exportmarkten. 

Handelspolitiek

We zetten ons in voor het slechten van handelsbarrières. Ook streven wij naar de opheffing van tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen op relevante exportmarkten. We bespreken en coördineren onze activiteiten binnen de werkgroep Handelspolitiek.

In 2023 richten we ons op het volgende:

  • We behartigen de belangen van de keten bij overheden en politiek in relatie tot handelsliberalisering, handelsconflicten en handelsbescherming (in geval van dumping en onrechtmatige subsidiering) en informeren onze leden hierover.
  • We informeren onze leden en delen onze posities met de overheid over vrijhandelsbespre-kingen tussen de EU en derde landen, met name met Mercosur, Indonesië en andere ASEAN-landen.
  • Wij informeren onze leden over ontwikkelingen m.b.t. tariefschorsingsverzoeken (w.o. UCOs) en anti-dumping en anti-subsidieonderzoeken (w.o. Indonesische vetzuren).
  • Wij informeren onze leden over de herziening van het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS) dat tariefpreferenties biedt ten gunste van producten van oorsprong uit ontwikkelingslanden.

 

De informatie die specifiek toegankelijk is voor MVO-leden, staat op het ledendeel.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023