Voeding & gezondheid

Voeding en gezondheid

We leveren een bijdrage aan een gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen.

Voeding en gezondheid

MVO levert een bijdrage aan de productie van en keuze voor gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen. We zijn een betrouwbare en constructieve partner bij discussies over oliën en vetten in de voeding. We zetten ons in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau. We bespreken en coördineren onze activiteiten binnen de werkgroep Voeding en gezondheid en de projectgroep Verantwoord frituren.

In 2023 richten we ons op het volgende:

  • We bevorderen wetgeving die zinvol is voor de samenleving en voor de sector en tegelijkertijd praktisch toepasbaar, bijvoorbeeld het convenant over de verrijking van margarines met vitamine D of wetgeving over additieven.
  • We volgen ontwikkelingen in de wetenschap en in de richtlijnen die op basis van de wetenschap worden geformuleerd, zoals de WHO richtlijnen voor SAFA en TFA of de normen voor voedingsstoffen van de Gezondheidsraad.
  • Het laten uitvoeren van analyses, bijvoorbeeld met betrekking tot de vetzuursamenstelling van oliën of met betrekking tot de consumptiegegevens van de NL bevolking.
  • We stimuleren gezondere oliën- en vettenproducten, of het nu om ingrediënten of om eindproducten gaat. Dit met behoud van smaak en structuur van een product. Oliën en vetten zijn een essentieel onderdeel van een gezond dieet en zorgen voor een aantrekkelijk eindproduct.
  • We verspreiden  kennis over de natuurlijke oorsprong van oliën en vetten, over de gezonde keuze, over de functionele eigenschappen ervan en over de (te lage) consumptie van smeer- en bereidingsvetten. Voor de jeugd verzorgen we lessen binnen het publiek-private programma van 'Smaaklessen'.
  • We geven informatie aan specifieke doelgroepen zoals diëtisten (achtergrondinformatie) en horeca ondernemers (campagne Verantwoord Frituren) via verschillende kanalen.

 

Laatst aangepast op 20 februari, 2023