Kenniscentrum

Elke dag gebruiken we, vaak zonder dat we er bij stil staan, producten waarin plantaardige oliën of dierlijke oliën en vetten zijn verwerkt. Oliën en vetten hebben een belangrijke rol in ons dagelijks leven.

Onze informatiematerialen voor gezondheidsprofessionals (voorheen Vette Feiten) kun je hier downloaden of bestellen.

Kenniscentrum
Biodiesel levert bijdrage aan klimaatdoelen
Duurzaam

Biodiesel levert bijdrage aan klimaatdoelen

Een van de oorzaken van klimaatverandering is het verbranden van fossiele brandstoffen. Om de opwarming van de aarde te stoppen, moeten we dus kiezen voor alternatieven. Biodiesel is op dit moment de enige brandstof die fossielvrij, hernieuwbaar én in voldoende mate beschikbaar is. Bovendien is het relatief goedkoop te produceren.

Waarom het boycotten van palmolie geen oplossing is
Duurzaam

Waarom het boycotten van palmolie geen oplossing is

In supermarkten in Frankrijk en Italië kom je soms producten tegen met de vermelding 'sans huile de palme' of 'sensa olio di palma'. In Nederland zie je zo’n ‘zonder palmolie’-claim nauwelijks. Is het boycotten van palmolie een goed idee?

Milieuvriendelijke productie
Duurzaam

Milieuvriendelijke productie

Nederland is een van de grootste verwerkers van oliezaden en plantaardige oliën en vetten in Europa. De Nederlandse oliën- en vettenbedrijven zetten concrete stappen om de milieuvoetafdruk te verlagen. De CO2-uitstoot wordt verminderd, waar mogelijk wordt energie bespaard en bij- en restproducten uit de fabrieken krijgen een zo waardevol mogelijke bestemming.

Aandeel duurzame palmolie 90 procent
Duurzaam

Aandeel duurzame palmolie 90 procent

In 2020 was 90% van de in Nederland verwerkte palmolie in de voedingsmiddelenindustrie voor de binnen- en buitenlandse markt gecertificeerd duurzaam (RSPO). Dit blijkt uit het monitoringsrapport van de ‘Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil’ (DASPO).

Duurzame palmolie
Duurzaam

Duurzame palmolie

Van alle palmolie die in 2020 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 90% duurzaam geproduceerd. Dat is nog niet genoeg. In Nederland willen we dat alle palmolie die wordt verwerkt in voeding duurzaam is. Maar wat is duurzame palmolie eigenlijk?

Hernieuwbaar
Duurzaam

Hernieuwbaar

Het tijdperk van de fossiele grondstoffen zoals aardolie en kolen is eindig. De uitstoot van broeikasgassen en de vervuiling door het winnen van minerale olie hebben op wereldschaal grote gevolgen. Bovendien wordt de winning van grondstoffen uit olie- en gasvelden steeds duurder. De overstap naar een ‘biobased economy’ of bio-economie, waarbij hernieuwbaar materiaal energie en grondstoffen levert, wordt steeds dringender.

Handelssystemen
Duurzaam

Handelssystemen

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil verstaat onder duurzame palmolie: palmolie die is gecertificeerd volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of een hieraan gelijkwaardige standaard.

Duurzame soja
Duurzaam

Duurzame soja

Soja wordt vooral geteeld in Noord- en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika zijn Brazilië en Argentinië de voornaamste producenten. Dit biedt deze regio belangrijke kansen zoals economische groei en werkgelegenheid. Met de toenemende vraag naar vlees neemt ook de vraag naar soja toe. Uitbreiding van de teelt mag echter niet gepaard gaan met ontbossing.

Het belang van duurzaam
Duurzaam

Het belang van duurzaam

De wereldbevolking groeit de komende decennia fors en de koopkracht in opkomende economieën stijgt. Daarom moet de wereldvoedselproductie stijgen, en dat vergroot onder andere de vraag naar oliën en vetten. Oliën en vetten spelen een grote rol in de wereldvoedselvoorziening. Het zijn voedzame en gemakkelijk toepasbare bestanddelen van de voeding die bovendien betaalbaar zijn voor een brede laag van de wereldbevolking.

Bioplastics: ook onder de motorkap
Duurzaam

Bioplastics: ook onder de motorkap

Bioplastics zijn kunststoffen die worden gemaakt uit natuurlijke producten, bijvoorbeeld uit suiker, aardappelen of maïs. Ook oliën en vetten zijn door hun molecuulstructuur erg geschikt om er verschillende soorten plastic van te maken. Kenmerkend voor deze bioplastics is dat ze bestand zijn tegen vervorming, zeer hoge temperaturen en de inwerking van zuren.