Overzicht persberichten

Meer dan 50% van gebruikt frituurvet verdwijnt bij het restafval of in het riool

Zoetermeer, 20 december 2019 – Meer dan 50% van het door Nederlandse huishoudens
gebruikte frituurvet verdwijnt nog steeds bij het restafval of in het riool. “En dat is niet
alleen slecht voor onze leefomgeving”, zegt Frans Claassen, directeur van MVO - de
ketenorganisatie voor oliën en vetten. “Hiermee gooien we ook geld weg. Het recyclen
van gebruikt frituurvet levert winst op voor het milieu, voor de bedrijven die er
fossielvrije biodiesel van maken én voor de verenigingen of scholen die het gebruikte
frituurvet inzamelen. Dat is drie keer winst.”

Lees persbericht

Laatst aangepast op 20 februari, 2023