Standpunten

EC-voorstel Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

De Nederlandse en internationale oliën- en vettensector is zich bewust van de rol die duurzame toeleveringsketens moeten spelen. Al meer dan een decennium worden specifieke acties en initiatieven opgezet om te werken aan duurzame productie en gebruik van de in onze sector relevante grondstoffen. Met name op het gebied van palmolie en soja zijn belangrijke resultaten geboekt. Duurzaamheid omvat zowel milieuaspecten als sociaaleconomische aspecten. De oliën- en vettenindustrie wil graag een bijdrage leveren en haar expertise delen om te komen tot een solide en betrouwbare smart set van maatregelen. In dit document geeft MVO haar reactie op het EC-voorstel voor een Richtlijn voor een gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen.

Lees het volledige standpunt

EC-voorstel Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Laatst aangepast op 20 februari, 2023