Standpunten

Eiwitstrategie

MVO onderschrijft de Eiwitstrategie van de Europese Commissie en deelt de visie van het ministerie van LNV op kringlooplandbouw. We zien de noodzaak van continue evaluatie van onze toeleveringsketens. MVO pleit voor het opnemen van specifieke bepalingen in  EU-handelsovereenkomsten die duurzame productie en consumptie bevorden en vindt dat principes en criteria voor duurzame en ontbossingsvrije grondstoffen gebaseerd moeten zijn op degelijke wetenschappelijke methoden en rekening moeten houden met mogelijke
regionale verschillen.

Lees het volledige standpunt

Eiwitstrategie

Laatst aangepast op 20 februari, 2023