Standpunten

EU-strategie ‘Van Boer tot Bord’

In 2020 heeft de Europese Commissie de 'Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and
environmentally friendly food system' (‘Van Boer tot Bord’-strategie) gepresenteerd.
In 2021 zal deze strategie op Europees niveau verder worden uitgewerkt en zullen concrete
voorstellen voor de verschillende onderdelen ook in de lidstaten nader worden besproken.
MVO benadrukt dat de plannen van de Europese Commissie voor een eerlijk, gezond en
milieuvriendelijk voedselsysteem cruciaal zijn voor de huidige en toekomstige generaties
en ondersteunt in grote lijnen de voorgestelde strategie.

Lees het volledige standpunt

EU-strategie ‘Van Boer tot Bord’

Laatst aangepast op 20 februari, 2023