Standpunten

Onderzoek naar biodieselfraude

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 3 november 2020 een nieuwsbericht gepubliceerd over een opsporingsonderzoek naar een mogelijk geval van biodieselfraude. Volgens het ILT-bericht zou de biodiesel ten onrechte als duurzaam zijn aangemerkt en op de markt zijn gebracht. NVDB en MVO vinden berichten over fraude in biodiesel zeer zorgwekkend. Zowel NVDB als MVO dringen aan op het spoedig invoeren van de aangekondigde maatregelen die de betrouwbaarheid en handhaafbaarheid van het systeem voor de stimulering van hernieuwbare transportbrandstoffen verbeteren.

Lees het volledige standpunt

Onderzoek naar biodieselfraude

Laatst aangepast op 20 februari, 2023