Standpunten

Wet milieubeheer implementatie RED II

MVO heeft samen met NVDB en Vernof een reactie gegeven op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer, ter implementatie van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). De positie heeft ook betrekking op een voorgenomen aanpassing van het Besluit energie vervoer.

Lees het volledige standpunt

Wet milieubeheer implementatie RED II

Laatst aangepast op 20 februari, 2023