MVO Academy

Onder de noemer MVO Academy organiseert MVO verschillende cursussen, workshops en gastlessen over oliën en vetten. Zo is er jaarlijks een Engelstalige cursus over voedselveiligheid. We geven gastlessen over de sector en over allerlei verschillende aspecten van oliën en vetten. Daarnaast is er voor geinteresseerden het digitale MVO Kenniscentrum.

Cursusagenda: 

17, 18, 24, 25 april 2018 Course Basics of Oils and Fats Inschrijving open
12, 13, 14 juni 2018 Course Food and Feed Safety of Oils and Fats Inschrijving open
26 juni 2018 Course Sustainable Sourcing of Oils and Fats Inschrijving open
september 2018 Guest colleges Inholland University  

MVO Academy wil de kennis over oliën en vetten binnen en buiten de keten te versterken. De Academy gaat daarnaast de kennis vergroten over oliën en vetten bij studenten van relevante opleidingen. 

Klik hier voor meer informatie over MVO Academy

Last modified: December 13, 2017 17:00