Eurofins: analyses en advies voor kwaliteit en voedselveiligheid

Eurofins is een internationale groep voor laboratoriumonderzoek en advies. In 1987, nu ruim dertig jaar geleden, werd het eerste lab opgericht in Nantes in Frankrijk, waar met authenticiteitstests een grootschalige wijnfraude werd blootgelegd. De activiteiten zijn inmiddels flink uitgebreid. Op dit moment heeft Eurofins 400 locaties in 44 landen en voert het wereldwijd jaarlijks 360 miljoen tests uit.
Eurofins

Barendrecht

Eurofins is actief in verschillende sectoren. Begonnen in food, heeft het bedrijf zich verbreed naar andere sectoren als milieuonderzoek, het testen van farmaceutische producten en sinds kort ook genomics. In Nederland zijn vier laboratoria actief. De vestiging in Barendrecht is het zogeheten ‘havenlab’ van waaruit het begin van de keten en de commodity-stromen worden bediend. Het lab is opgericht in 2007 en heeft zich na de overname van LabCo in 2012 verder gespecialiseerd in granen, oliehoudende zaden en zowel ruwe als geraffineerde plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Daarnaast biedt Eurofins, vanuit een aparte entiteit Eurofins|Survey, diensten aan als inspectiebedrijf (het uitvoeren van onafhankelijke ladingcontroles op schepen of in pakhuizen), en voeren ze industriële tests uit voor de non-food en non-feed markten.

Mirjam Kortekaas, directeur van de vestiging in Barendrecht: “Eurofins is een commercieel laboratorium en in Barendrecht voeren we in opdracht van onze klanten verschillende soorten analyses uit. Dat kunnen analyses zijn die wetgeving gerelateerd zijn of contract gerelateerd. Soms is de aanleiding een vermoeden van contaminanten zoals pesticiden of mycotoxinen, waardoor de klant een analyse aanvraagt. Ook zijn we vaak ‘referee lab’ in het geval van een dispuut.”

Ketensamenwerking

Bij voedselveiligheidskwesties is ketensamenwerking van cruciaal belang. Mirjam Kortekaas: “Wij zijn een FOSFA en NOFOTA erkend lab en zijn onderdeel van de keten, met name van de handel. Op het moment dat een lading wordt doorverkocht aan een volgende partij, zijn wij vaak betrokken. Wij zijn aangesloten bij MVO, omdat we de keten kunnen adviseren. We zetten ons in om de partijen uit de keten zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, zodat de handelsketen sneller en veiliger wordt.”

Uitdagingen

“Wat we bijvoorbeeld tegenkomen is dat in verschillende landen soms verschillende methodes worden gebruikt voor analyses. Dan ontstaat er tussen koper en verkoper een discussie over de waarde van het resultaat. Dan is het noodzakelijk om goed met elkaar in gesprek te blijven. Dit doen we voor onze eigen klanten, maar soms ook als derde partij. Onze grootste uitdaging blijft: hoe kunnen we zo goed en zo snel mogelijk onze klanten bedienen. Dat vereist soms wel wat creativiteit en flexibiliteit.”

Wetgeving

“Een ander probleem waar we soms tegenaan lopen is dat wetgeving tussen landen kan verschillen. Soms vind je stoffen in een product die in het land van herkomst niet verboden zijn, maar hier wel. Of dat de MRL’s (Maximale Residu Limieten) anders zijn. Dan ontstaat verwarring bij de klant. Het is lastig om ons werk goed te doen als de wetgeving niet overal consistent is. Gelukkig zijn we een grote organisatie en actief in verschillende landen waardoor we snel kunnen schakelen en de veiligheid van de keten beter kunnen waarborgen.” Ga voor meer informatie over Eurofins naar www.eurofinsfoodtesting.nl.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023