NOBLESSE Proteins: Slim omgaan met restproducten, energie en water

Noblesse Proteins is gevestigd op het Energie Transitie Park Midden-Drenthe in Wijster, een omvangrijk terrein waar bedrijven gezamenlijk werken aan duurzame energieoplossingen. Hier zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet die bijdragen aan een groene en circulaire economie.


Noblesse gebruikt restproducten die voorheen als afval gezien werden en maakt hier verenmeel, bloedmeel en vleesmeel van met hoge gehaltes aan eiwitten. Ook maakt het bedrijf pluimveevetten. De eiwitten en vetten worden wereldwijd gebruikt als ingrediënten in bijvoorbeeld (huis)diervoeders, voor technische toepassingen of als meststof.

Duurzaam

Hendrik Hijlkema, business development manager: “Als grondstof gebruiken we slachtbijproducten van kippen. Vroeger werd maar liefst 30% van de geslachte kip als afval gezien. Nu maken we daar weer nieuwe
hoogwaardige grondstoffen van. Door het veredelen van de eiwitten uit slachtbijproducten dragen we bij aan de voorziening in de wereldwijde behoefte aan dierlijke eiwitten. Daarbij kijken we continu naar het
verduurzamen van onze bedrijfsprocessen. Inventiviteit zit in onze genen. In ons bedrijf hebben we een hoogwaardig energietransitiesysteem gerealiseerd, door samen te werken met naastgelegen bedrijven.”

Samen beter

“Voor het productieproces bij Noblesse is veel warmte nodig, in de vorm van stoom. Veren moeten bijvoorbeeld worden gehydrolyseerd en gedroogd en het overtollige water uit vleesbijproducten en bloed moet worden verdampt. Dat is een energie-intensief proces. De duurzame oplossing die we hebben gevonden, is om de energie te halen bij de buurman, recyclespecialist ATTERO. Bij de processen in hun fabriek komt veel warmte vrij. Voorheen ging deze restwarmte ongebruikt de lucht in. Nu maken wij daar gebruik van. Op deze manier kunnen wij duurzaam voorzien in ca. 75% van onze totale energiebehoefte. Omgekeerd wordt het water dat vrijkomt bij onze processen weer bij ATTERO gezuiverd. Een uniek voorbeeld van hoe samenwerkende bedrijven synergievoordeel hebben gevonden.”

Toekomstgericht

Noblesse heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Zo voorziet het bedrijf voor een gedeelte in de stroombehoefte door middel van 1200 m2 zonnepanelen op het dak. Hijlkema:
“We kijken continu naar al onze bedrijfsprocessen om ze waar mogelijk te verbeteren. Voor onze klanten, onze toeleveranciers, onze medewerkers, ons bedrijf en voor onze omgeving.Voor onze klanten in de mengvoederindustrie hebben we recent een nieuw tankpark voor pluimveevet geplaatst en in gebruik genomen. Hiermee kunnen we op het allerhoogste kwaliteitsniveau en just-in-time pluimveevet afleveren aan een veeleisende industrie”. De toekomst ziet er voor Noblesse ook goed uit en de grenzen van de verwerkingscapaciteit komen langzaam in beeld. Om die reden denkt Noblesse na over de wijze waarop een eventuele uitbreiding moet worden vormgegeven. Ook daarbij staan duurzaamheid en synergie weer bovenaan. Voor meer informatie: www.noblesseproteins.nl.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023