Sunoil Biodiesel: specialist en voorloper

Biodiesel was ruim 15 jaar geleden met name in Duitsland sterk in opkomst. De productie ervan werd volop gestimuleerd door de Duitse overheid. Nederland bleef daar aanvankelijk bij achter, er bestond nog geen bijmengverplichting. Toch ontstond het idee om ook in ons land een biodieselfabriek neer te zetten. In 2006 was de Sunoil Biodiesel fabriek in Emmen de eerste biodieselfabriek in Nederland. Het bedrijf heeft met 30 medewerkers en een volcontinu productieproces, inmiddels een capaciteit van boven de 100.000 ton, en levert biodiesel in met name Noordwesten Zuid-Europa.
foto fabriek

Duurzaam

Biodiesel is een dieselbrandstof die wat eigenschappen betreft sterk overeenkomt met gewone diesel. Biodiesel is een methylester dat onder andere uit plantaardige olie is te maken. In Europa is koolzaadolie het meest in gebruik, maar Sunoil Biodiesel verwerkt alleen gebruikt frituurvet tot biodiesel. Na filtering kan het frituurvet worden ingezet als hoofdbestanddeel voor biodiesel, dat daarmee het meest duurzame alternatief is voor gewone diesel.

Voorloper

Directeur Wilfred Hadders van Sunoil Biodiesel: “Duurzaamheid is altijd een belangrijke drijfveer voor ons geweest. Destijds waren we al lid van de toenmalige CO2 klankbordgroep in Den Haag. Ook waren we lid van de Commissie Corbey (duurzaamheidsvraagstukken biomassa). Sunoil is een pilotbedrijf geweest voor de Nederlandse overheid m.b.t. de invoering en het goed krijgen van de zogeheten dubbeltelregeling (hernieuwbare energie in transport), die op dit moment nog steeds bestaat. In 2009 zijn we gestart met certificering. We waren een van de eerste fabrieken met ISCC-certificering. Het zijn van voorloper past goed bij ons bedrijf.”

Afvalstof of bijproduct

“Een van de zaken waar we in de loop der tijd mee te maken hebben gekregen is de discussie over afvalstoffen en bijproducten. Als onderdeel van ons productieproces komt glycerinehoudend water vrij. Een heel gewild en schoon product, dat gebruikt wordt voor het produceren van biogas. Het is een product dat altijd uit ons proces komt als wij biodiesel produceren; het is er een onlosmakelijk deel van. Ruim twee jaar geleden kregen we daar een meningsverschil over met de provinciale overheid. Zij vonden dat dit product - dat wij al tien jaar in de markt afzetten - , geen bijproduct maar een afvalstof was.”

Betrokkenheid MVO

“Om die reden hebben wij, samen met een aantal partijen, deze zaak bij de Raad van State aangekaart. MVO heeft daar als externe adviseur een belangrijke rol bij gespeeld. Doordat MVO betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Regeling criteria bijproducten, waren we gezamenlijk in staat om een goed dossier op te stellen dat onze zaak sterker maakte. Uiteindelijk hebben we van de rechter gelijk gekregen (zie het artikel op pagina 10) en heeft de Raad van State erkend dat glycerinewater geen afvalstof, maar een bijproduct is. De uitspraak is heel belangrijk voor bedrijven als de onze, met het oog op de regelgeving waar we aan moeten voldoen. Op het punt van administratieve lasten en vergunningen maakt het veel uit of een product wordt gezien als bijproduct of als afvalstof. Het uiteindelijke belang is veel groter: de uitspraak stimuleert de circulaire economie.”

Kantoor Amsterdam

Sunoil heeft volop plannen voor de toekomst. De productiecapaciteit in Emmen wordt de komende twee jaar uitgebreid. Daarnaast is het bedrijf onlangs een tradingkantoor begonnen in Amsterdam, om vanuit daar de activiteiten in de branche verder te kunnen uitbreiden. Kijk voor meer informatie op de website van Sunoil Biodiesel.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023