MVO werkt met NEN aan afspraken over producten, werkwijzen en diensten

Normalisatie is een instrument dat zorgt voor afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. In Nederland ondersteunt NEN het normalisatieproces en beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen en richtlijnen. Deze afspraken bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel. MVO is lid van drie normcommissies: Plantaardige en dierlijke oliën en vetten, Biobased producten en Vloeibare en gasvormige brandstoffen.

(Inter)nationaal

NEN is het kennisnetwerk voor normalisatie in Nederland en beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). NEN is op veel terreinen actief. Voorbeelden zijn arbeidsveiligheid, bouw, milieu en actuele onderwerpen zoals Water, Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook in de oliën- en vettenindustrie spelen NEN-normen een belangrijke rol.

Samenwerking met MVO

Normen hebben een belangrijke functie in het versterken van de mondiale aanvoerketen. Zo is normalisatie van belang voor de internationale handel, maar ook voor de voedselveiligheid. Eenduidige afspraken over producten, analyse- en werkmethodes zijn essentieel voor een optimale voedselveiligheid en bevorderen van handel. 

Klik hier voor informatie over de NEN-commissie Plantaardige en dierlijke oliën en vetten.

Klik hier voor informatie over de NEN-commissie Biobased producten.

Klik hier voor informatie over de NEN-commissie Vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023