Seminar Mitigatiemethoden voor reductie van 3-MCPD, nieuwe analyses en ontwikkelingen

De oliën- en vettenindustrie heeft de afgelopen jaren veel gedaan om 3-MCPD- en GE-niveaus te verlagen tot onschadelijke niveaus. Oliën en vetten moeten sinds januari 2021 ook voldoen aan de door de Europese Commissie vastgestelde maximumgehalten voor 3-MCPD. Ondertussen richtten de onderzoekers zich op mitigatiemethoden om 3-MCPD te verwijderen en zeer recent is er een nieuwe internationale analytische methode ontwikkeld en gevalideerd om 3-MCPD en GE te detecteren.

MVO, Wageningen Food Safety Research (WFSR) en de NEN-normcommissie voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, hebben een aantal experts uitgenodigd om op deze en andere vragen antwoord te geven tijdens een seminar op 2 november a.s. Zij zullen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken behandelen. Ook zal er aandacht zijn voor de huidige ontwikkelingen rondom normstelling voor bewerkte voedingsmiddelen. Daarnaast is er gelegenheid om te netwerken en vragen te stellen.

Het seminar vindt in de middag plaats in Rotterdam bij VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) en is ook online te volgen. De voertaal van de seminar is Engels. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sanneli Kingma via kingma@mvo.nl.

Programma

12:30 – 13:30     lunch
13.30 – 13.40     Introductie door de middagvoorzitter Jikke Voerman (Consultant bij de NEN)
13.40 – 14.00     Mitigatiemethoden voor reductie van 3-MCPD door Sergio Oey (PhD kandidaat WFSR)
14.00 – 14.20     Nieuwe NEN/ISO analysemethode door René Blok (Bunge Loders Croklaan namens                NEN)
14.20 – 15.10     Pauze
15.10 – 15.30     Wat doet de industrie om 3-MCPD esters te reduceren door Iekje Berg (Sime Darby                        Oils)
15.30 – 15.50     Vorming van 3-MCPD in andere processen door Jan Kuhlmann (SGS)
15.50 – 16:10     Actuele ontwikkelingen op EU-niveau door Frans Verstraete (Europese Commissie,                        Directoraat-Generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid)
16.10 – 16.15     Afronding door de middagvoorzitter Jikke Voerman
16.15 – 17.15     Borrel

Klik hier om te registreren

Laatst aangepast op 30 januari, 2023