Duurzaamheid

Duurzaamheid

MVO zet zich actief in voor een duurzame oliën- en vettenketen. 

Duurzaamheid

We besteden specifieke aandacht voor de duurzame productie van grondstoffen, de bioraffinage en de transitie naar een circulaire economie. Zo bevordert MVO het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van humane voeding, diervoeding, materialen en energie. Ook stimuleren we een energie-efficiënte manier van werken.  

Om dit te bereiken biedt MVO een platform voor o.a. informatie-uitwisseling, samenwerking en afstemming binnen onze keten. Daarnaast nemen wij actief deel aan nationale, regionale en internationale initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en circulaire oliën- en vettenketen.

In 2023 richten we ons op het volgende:

  • We bevorderen de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen (focus op palmolie, soja, kokosolie en shea) en communiceren over het belang hiervan, onze acties en concrete resultaten. 
  • We informeren onze leden over de implementatie van het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. 
  • We geven, als onderdeel van de ‘Boer tot Bord’-strategie, concrete invulling aan de ‘smart mix’ van vrijwillige en wettelijke maatregelen - due diligence - voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) op nationaal en Europees niveau. 
  • We zetten ons in voor de oliën en vetten keten bij de nationale implementatie van REDII en Europese evaluatie van REDII in het kader van de Green Deal.
  • We ondersteunen de keten bij de energietransitie en coördineren de overgang van MJA (Meerjarenafspraken) naar MJRC-convenant (Meerjarenafspraak Reductie CO2 Convenant). 
  • We stimuleren het gebruik van oliën en vetten als duurzame, hernieuwbare biogrondstoffen voor chemicaliën en materialen zoals plastics, smeermiddelen, persoonlijke verzorgingsmiddelen en schoonmaakmiddelen. 

 

Laatst aangepast op 2 mei, 2023