Gezondheidscommunicatie

MVO volgt de wetenschap op het gebied van vetten in een gezonde voeding. Zij vertaalt die kennis voor het brede publiek en communiceert hierbij over de ontwikkelingen op het gebied van vetten, voeding- en gezondheid. MVO richt zich op stakeholders en intermediairs. Op aanvraag is er ook consumenteninformatie beschikbaar.

Oliën en vetten spelen een belangrijke rol in een gezonde voeding. Ze zijn van belang voor een optimale gezondheid en passen in een gezonde leefstijl. We volgen hierbij de wetenschappelijke ontwikkelingen en geven die weer. Oliën en vetten hebben een natuurlijke oorsprong en zijn belangrijk voor de smaak en structuur van veel voedingsmiddelen. Ook hierin geven we de ontwikkelingen weer.

De informatie over vetten en gezondheid is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op officiële richtlijnen zoals de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de adviezen van het Voedingscentrum. MVO heeft diverse campagnes, zoals de campagne Verantwoord Frituren. Met deze campagne wil MVO het gebruik van vloeibare frituurvetten door cafetaria ondernemers bevorderen. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het aan te bevelen om in vloeibaar frituurvet of -olie te frituren en daarbij bepaalde bakregels aan te houden.
Verder ontwikkelt MVO brochures voor gezondheidsintermediairs, presenteert zich op symposia en soms ook beurzen, geeft presentaties, en onderhoudt nauwe contacten met de wetenschap.

Klik hier om informatiematerialen te bestellen

Klik hier voor het kenniscentrum

Klik hier voor de nieuwsbrief voor gezondheidsprofessionals, de Ter Perse

Laatst aangepast op 20 februari, 2023