Wetgeving voeding en gezondheid

MVO is kenner van de levensmiddelenwetgeving met betrekking tot olien en vetten en producten die daarvan zijn afgeleid. In dit deel van de website vindt u informatie over de meest relevante levensmiddelenwetgeving voor de olien en vettenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: additieven, aroma’s en enzymen, claims, etikettering, novel foods, olijfolie, productverrijking en de specifieke wetgeving voor margarine, vetten en olien.

De ketenorganisatie MVO volgt de ontwikkelingen op het gebied van levensmiddelenwetgeving nauwlettend. MVO neemt deel aan relevante overlegorganen (zoals het Regulier Overleg Warenwet) en zet zich in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau. MVO werkt hierin nauw samen met nationale en Europese brancheorganisaties (waaronder FEDIOL en IMACE).

De levensmiddelenwetgeving op het gebied van voeding en gezondheid is vooral op Europees niveau vastgelegd. Europese richtlijnen zijn niet direct toepasbaar in de lidstaten en moeten eerst worden omgezet in nationale wetgeving. Europese verordeningen daarentegen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie waaronder Nederland. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten. In geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet.

Laatst aangepast op 20 februari, 2023