Richtlijnen Gezondheidsraad

Vervang boter en harde margarine en harde bak- en braadproducten door zachte margarine, vloeibare bak- en braadproducten en plantaardige oliën. Dat is een van de aanbevelingen van de Gezondheidsraad om gezond te eten. In een rapport aan minister Schippers zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -patronen leiden tot gezondheidswinst.

Voedingsmiddelen

De Gezondheidsraad heeft de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoordeeld. Meer dan voorheen adviseert de Raad over voedingsmiddelen in plaats van voedingsstoffen: de richtlijnen zijn geformuleerd in termen van voedingsmiddelen waabij bevindingen over voedingsstoffen zijn meegewogen. De Gezondheidsraad geeft 16 heldere en praktische richtlijnen voor gezondheidswinst, waaronder het advies om meer plantaardige en minder dierlijke producten te eten. Dat laatste is niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook duurzamer. Nieuw is bijvoorbeeld dat 1 keer per week vis eten voldoende wordt gevonden en dat wordt aangeraden elke dag een handje noten te eten.

Vervangingsadvies

De Gezondheidsraad geeft voor de smeer- en bereidingsvetten een vervangingsadvies: vervang boter en harde margarines door zachte en vloeibare margarines. Dit advies is gestoeld op de wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat het vervangen van verzadigde vetzuren door onverzadigde vetzuren het LDL cholesterolgehalte verlaagt en daarmee het risico op hart- en vaatziekten verkleint.

Bewegen

De Gezondheidsraad geeft in de huidige richtlijnen geen specifieke aanbevelingen voor overgewicht of een ongewenste gewichtstoename en voor lichamelijke activiteit. Omdat voeding en beweging via de energiebalans nauw met elkaar verbonden zijn, zal de Gezondheidsraad naar verwachting in 2016 een afzonderlijk advies uitbrengen met normen voor gezond bewegen.

Voedselkeuzes

Een gezond voedingspatroon kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het Voedingscentrum heeft beschreven hoe gezonde dagelijkse voedselkeuzes eruit kunnen zien, voor verschillende leeftijdsgroepen, zowel voor vrouwen als voor mannen. Deze zijn vertaald naar een nieuwe Schijf van Vijf.

Speciale groepen

De richtlijnen van de Gezondheidsraad zijn bedoeld voor de algemene bevolking en richt zich op gezonde volwassenen. Op een later moment komt de Gezondheidsraad met adviezen speciaal voor kinderen van 0 tot 2 jaar en voor zwangere vrouwen.

Meer informatie over de onderbouwing van de richtlijn van de gezondheidsraad op het gebied van vetten, vind je hier.

Klik hier voor het advies van de Gezondheidsraad.

Klik hier voor de nieuwe Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Richtlijnen Gezondheidsraad