Harden/hydrogeneren

Harden of hydrogeneren is een techniek die als doel heeft de consistentie van het vet te wijzigen. Tijdens het hardingsproces worden waterstofatomen met behulp van een katalysator aan de onverzadigde dubbele bindingen in de vetzuren gekoppeld.

Door het harden of hydrogeneren van oliën is het mogelijk vetten te maken met de gewenste stevigheid en met het gewenste smeltgedrag. Bij het gedeeltelijk hydrogeneren ontstaan transvetzuren. Om die reden wordt deze techniek in Nederland niet of nauwelijks meer toegepast.

Wanneer de techniek van harden/hydrogeneren is toepgepast, staat dit op het etiket van het betreffende voedingsmiddel. Deze verplichting kan verwarrend zijn, omdat consumenten kunnen denken dat geheel gehydrogeneerde oliën meer transvetzuren bevatten dan gedeeltelijk gehydrogeneerde, terwijl juist het omgekeerde waar is. 

Harden/hydrogeneren