Houdbaarheid

Oliën en vetten zijn relatief lang, maar niet onbeperkt houdbaar. De stabiliteit en kwaliteit van oliën en vetten worden beïnvloed door licht, lucht en temperatuur. Daarom kun je oliën en vetten het best goed afgesloten op een koele, donkere plek bewaren.

Margarine, halvarine en bak- en braadproducten

Om te weten hoe lang je een margarineproduct kunt bewaren, kijk je in de eerste plaats op het etiket.  Margarines, halvarines en bak- en braadproducten zijn ongeveer 3 maanden houdbaar. Margarineproducten kun je het best in de koelkast bewaren. De temperatuur in de koelkast is constant en laag.

Oliën

De houdbaarheid van de meeste oliën is zes tot twaalf maanden. Geopende flessen zijn iets minder lang houdbaar dan dichte. Laat, om kwaliteitsverlies te voorkomen, een oliefles niet te lang in het licht laten staan. Omdat licht de kwaliteit van de olie beinvloedt worden sommige oliën in donker gekleurde flessen of blikken verkocht. Als je olie bij koelkasttemperatuur bewaart kunnen er witte vlokken in de fles worden gevormd. Deze vlokvorming heeft geen effect op de smaak en kwaliteit van de olie en verdwijnt uiteindelijk ook weer. Olie bewaar je dus bij voorkeur niet in de koelkast, maar goed afgesloten in bijvoorbeeld een keukenkast. Sommige aromatische oliën, met name hazelnoot- en walnotenolie, zijn beperkter houdbaar dan de meeste andere oliën. Deze aromatische oliën kun je beter wel in de koelkast bewaren, of snel opmaken.

Frituurvet

Frituurvet is ongebruikt ongeveer 6 maanden tot een jaar houdbaar. Bij frituren gebruik je je olie of vet vaak meer dan 1 keer. Let dan wel op een aantal gebruiksregels. Als je deze opvolgt gaan de kwaliteit en stabiliteit van het product minder snel achteruit. Je kunt de kwaliteit van frituurvet eventueel controleren met behulp van teststrips. 

Na gebruik kun je frituurvet inleveren voor hergebruik. Bij steeds meer supermarkten, sportverenigingen, kinderboederderijen, gemeentewerven en milieustraten staat een gele container. Het ingeleverde frituurvet wordt gerecycled tot onder meer biobrandstof. De inleverpunten vind je op www.frituurvetrecyclehet.nl.

Houdbaarheid