Biodiesel levert bijdrage aan klimaatdoelen

Een van de oorzaken van klimaatverandering is het verbranden van fossiele brandstoffen. Om de opwarming van de aarde te stoppen, moeten we dus kiezen voor alternatieven. Biodiesel is op dit moment de enige brandstof die fossielvrij, hernieuwbaar én in voldoende mate beschikbaar is. Bovendien is het relatief goedkoop te produceren.

CO2-uitstoot

Om klimaatverandering tegen te gaan hebben bijna alle landen in de wereld afgesproken om minder broeikasgassen te gaan uitstoten, zodat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden. Om dit te kunnen halen moet onze CO2-uitstoot fors naar beneden.  CO2-uitstoot vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas.

Oplossingen

De transportsector levert een forse bijdrage aan die CO2-uitstoot. Gelukkig zijn er oplossingen. Elektrisch rijden bijvoorbeeld. Elektrisch vervoer is echter met name geschikt voor personenauto’s. Voor zwaar vervoer zoals vrachtwagens, schepen en vliegtuigen voldoet elektriciteit als brandstof niet, en zijn andere oplossingen nodig. Dat was in 2020 ook de conclusie van de Sociaal Economische Raad (SER) in het advies Biodiesel in balans. De SER komt in dit advies tot de conclusie dat biobrandstoffen in de komende jaren een belangrijke oplossing zijn naar een CO2-neutrale economie. De SER verwacht dat pas vanaf 2030 andere technologische oplossingen, zoals waterstof,  in beeld komen.

Frituurvet hergebruiken

Biodiesel is fossielvrij en hernieuwbaar. Het wordt gemaakt van plantaardige en dierlijke oliën en vetten en vethoudende afvalstoffen en residuen zoals gebruikt frituurvet. In 2019 was zo’n 82 procent van de biodiesel op de Nederlandse markt gemaakt van gebruikt frituurvet. Het wordt ingezameld bij cafetaria’s en restaurants, maar ook bij keukens van ziekenhuizen en instellingen. En ook huishoudens worden gestimuleerd om hun gebruikte frituurvet, van bijvoorbeeld het oliebollenbakken, in te leveren bij supermarkten, sportclubs en kinderboerderijen. Er zijn inmiddels meer dan 2500 inzamelpunten in Nederland.

Hernieuwbare energie

Op dit moment is biodiesel goed voor driekwart van de hernieuwbare energie in het transport. Het levert een belangrijke bijdrage aan de emissiereductie in de transportsector dat is vastgelegd in het hoofdstuk mobiliteit van het Klimaatakkoord. De klimaatdoelen zijn urgent en ambitieus. Met het geven van een tweede leven aan gebruikt frituurvet door er biodiesel van te maken, komen deze doelen dichterbij.

Ga voor meer informatie over biobrandfstoffen naar biobrandstoffen.info.

Biodiesel levert bijdrage aan klimaatdoelen