Het belang van duurzaam

De wereldbevolking groeit de komende decennia fors en de koopkracht in opkomende economieën stijgt. Daarom moet de wereldvoedselproductie stijgen, en dat vergroot onder andere de vraag naar oliën en vetten. Oliën en vetten spelen een grote rol in de wereldvoedselvoorziening. Het zijn voedzame en gemakkelijk toepasbare bestanddelen van de voeding die bovendien betaalbaar zijn voor een brede laag van de wereldbevolking.

Biodiversiteit

Een grotere vraag betekent dat er meer oliën en vetten beschikbaar moeten komen voor verwerking in producten. Een grotere productie/teelt van vetten en oliën kan daarbij voor een deel gerealiseerd worden door het verhogen van de opbrengst per hectare, maar zal ook moeten komen uit een uitbreiding van het aantal hectares. Deze uitbreiding van de teelt mag echter niet ongelimiteerd ten koste gaan van de biodiversiteit en waardevol bos. Ook moeten de rechten van de lokale bevolking, werknemers en kleine boeren worden gerespecteerd.

Wat is duurzaam?

Internationale initiatieven voor duurzame palmolie en verantwoorde soja, de ‘ronde tafels’, hebben criteria opgesteld voor verantwoorde teeltmethoden. In gezamenlijk overleg tussen partijen met verschillende belangen, wordt bepaald wat duurzaamheid precies inhoudt. Nederland is één van de grootste importeurs en verwerkers van oliezaden, tropische oliën en vetten in Europa, en speelt een belangrijke rol in de ronde tafels. Nederlandse bedrijven maken in toenemende mate gebruik van duurzame grondstoffen. Zo was 87% van alle palmolie die in 2019 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, duurzaam geproduceerd. De verduurzaming van de palmolieketen is echter een continu proces. In Nederland gaan daarom verder met de verduurzaming van de palmolieketen. Dat gebeurt in het kader van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO).

Nederlandse bedrijven leveren verder een bijdrage aan de duurzaamheid door in de productie forse energiebesparingen na te streven en door het leveren van een bijdrage aan een ‘bio-’economie, dat wil zeggen een economie op basis van hernieuwbare grondstoffen (grondstoffen die niet uitgeput kunnen raken).

Het belang van duurzaam