Duurzame palmolie

Van alle palmolie die in 2019 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 87% duurzaam geproduceerd. Dat is nog niet genoeg. In Nederland willen we dat alle palmolie die wordt verwerkt in voeding duurzaam is. Maar wat is duurzame palmolie eigenlijk?

Uit palmvruchten

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de wereld. De olie wordt geperst uit palmvruchten van de oliepalm. Palmolie wordt verwerkt in bijvoorbeeld margarines, koekjes en ijs, maar ook in producten als lippenstift en shampoo. De palmplantages waar de oliepalmen groeien vind je rond de evenaar, in landen met een tropisch klimaat. De grootste producenten zijn Indonesië en Maleisië. Meer informatie over de natuurlijke oorsprong en functionaliteit van palmolie vind je hier.

Groeiende vraag

De wereldbevolking groeit de komende decennia fors en de welvaart neemt toe. Oliën- en vetten spelen een grote rol in de wereldvoedselvoorziening. In vergelijking met andere gewassen voor plantaardige olie heeft palmolie de hoogste opbrengst per hectare. Daarom wordt het steeds belangrijker dat palmolie op een verantwoorde wijze wordt geproduceerd.

Problemen

De palmolieproductie wordt regelmatig in verband gebracht met misstanden als ontbossing, milieuvervuiling en sociaaleconomische problemen. De Nederlandse oliën- en vettensector zet zich ervoor in dat de palmolie-industrie zich economisch en sociaal ontwikkelt, zonder dat dit ten koste gaat van natuur en mensen. MVO stimuleert daarom de vraag naar duurzame palmolie. Meer informatie over de Nederlandse ambities voor duurzame palmolie en de resultaten tot dusver vind je hier.

Wat is duurzame palmolie?

Voor duurzame palmolie gelden internationale normen. De belangrijkste standaard die in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is die van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De Nederlandse oliën- en vettensector heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming en vormgeving hiervan. Naast RSPO-certificering bestaan er ook andere standaarden voor de certificering van duurzame palmolie, zoals de International Standard for Sustainability (ISCC) en de standaard van de Rainforest Alliance. Ook Maleisië en Indonesië zetten zich in voor de verduurzaming van de palmolieproductie en hebben eigen duurzaamheidsstandaarden ontwikkeld.

Palmolie die wordt geproduceerd volgens de principes en criteria van de RSPO en wordt verhandeld volgens een van de vier RSPO goedgekeurd modellen (Identity Preserved, Segregated, Mass Balance of Book & Claim), krijgt het RSPO-certificaat. Inmiddels is 20% van de wereldproductie van palmolie (RSPO) gecertificeerd duurzaam. Meer informatie hierover vind je hier. Er zijn verschillende certificeringsorganisaties die een audit voor RSPO certificering kunnen uitvoeren. Als een bedrijf een RSPO certificaat verwerft mag de palmolie dit trademark dragen.

De 8 criteria van de RSPO

Om het RSPO-certificaat te mogen voeren moeten bedrijven:

  1. transparant zijn
  2. de wetten en regelgeving die van toepassing zijn naleven
  3. zich inzetten voor economische en financiële levensvatbaarheid op lange termijn
  4. gebruik maken van zogeheten 'best practices'
  5. zich verantwoordelijk houden voor het milieu en het behoud van natuurlijke bronnen en biodiversiteit
  6. zich verantwoordelijk houden voor de belangen van zowel werknemers, als van andere individuen en gemeenschappen
  7. zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling van nieuwe aanplant
  8. zich inzetten voor het continu verbeteren van hun kernactiviteiten

 

Aanscherping criteria

De Nederlandse oliën- en vettenindustrie ondersteunt de aanscherping van de principes en criteria van de RSPO-standaard die in november 2018 tijdens de rondetafelbijeenkomst van de RSPO zijn vastgesteld. In de nieuwe standaard zijn de eisen voor de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid (ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers) aangescherpt.

In de afgelopen jaren werd er meer palmolie volgens de RSPO-criteria geproduceerd, dan er uiteindelijk als RSPO-gecertificeerde palmolie verkocht werd. De vraag naar duurzame palmolie is kleiner dan het aanbod.

Duurzame palmolie