Met duurzame biobrandstoffen minder CO₂ uitstoot

Biobrandstoffen worden gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Daarmee zijn ze een alternatief voor fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt uit plantaardig of dierlijk materiaal (dierlijk vet), of uit restproducten. Voor de biobrandstoffen in Nederland wordt geen bos gekapt.

Duurzaam

In Nederland worden met name geavanceerde biobrandstoffen gebruikt. Deze biobrandstoffen worden gemaakt uit afvalstoffen, zoals afval- en reststromen van oliën en vetten. Afval- en reststromen van oliën en vetten zitten vaak boordevol waardevolle componenten waarvoor verrassende toepassingen mogelijk zijn. Biobrandstoffen zijn daar een voorbeeld van. De biobrandstoffen die we in Nederland gebruiken, worden voor 99% gemaakt van reststromen, zoals gebruikt frituurvet en dierlijk vet. Deze biobrandstoffen voldoen aan alle wettelijke eisen van duurzaamheid.

Geen ontbossing

Voor de biobrandstof in Nederland wordt geen bos gekapt. Sommige milieuorganisaties stellen biobrandstoffen in een kwaad daglicht. Ze linken biobrandstoffen aan palmolie en voeren actie om het gebruik van palmolie voor biobrandstoffen te stoppen, met als argument dat de producenten van palmolie zich schuldig maken aan ontbossing. Het Europese duurzaamheidssysteem verbiedt echter nadrukkelijk het gebruik van biobrandstoffen uit grondstof waarvoor kwetsbare natuurgebieden en bossen zijn gekapt. Palmolie wordt in Nederland nauwelijks gebruikt als biobrandstof (1,4%).

Circulaire economie

De CO2-voetafdruk van biobrandstoffen gemaakt uit afval- en reststromen is gunstig: gebruikte oliën en vetten worden immers bij de teelt voor een ander doel geteeld en ze zijn al voor dat doel gebruikt. De inzet van deze grondstoffen als biobrandstoffen is een tweede hoogwaardig gebruik. Bovendien wordt met het inzamelen van gebruikte vetten en oliën de kringloop gesloten en wordt voorkomen dat ze in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten. Zo leveren ze een bijdrage aan een circulaire economie, een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven.

Klimaatbeleid

Het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid richt zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Zonne-energie en windenergie zijn goede alternatieven, maar biobrandstoffen zijn voorlopig de enige duurzame optie voor sectoren die afhankelijk zijn van vloeibare energie, zoals het zwaar wegverkeer, de lucht- en de scheepvaart. Vloeibare biobrandstoffen zijn bovendien de enige duurzame optie om het gebruik van fossiele transportbrandstoffen door voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor terug te dringen. Biobrandstoffen zijn nu al in ruime mate beschikbaar.

Overheid

MVO heeft namens de oliën en vettensector een aantal voorstellen gedaan om de huidige plannen van de Nederlandse regering en de Europese Commissie aan te passen. Daarbij staat behalve vermindering van de broeikasgasemissies, de investeringszekerheid in duurzame energieoplossingen voorop. De sector pleit ervoor dat Nederland het Europese biobrandstoffenbeleid niet afwacht, maar een koppositie inneemt door ambitieuze bindende (tussen) doelstellingen te formuleren voor het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de periode 2020-2030.

Toekomst

Wetenschappers en bedrijven werken momenteel aan nieuwe grondstoffen voor biobrandstoffen. Zo produceren ze algen en micro-organismen-olie. Die olie kan worden gebruikt om biobrandstoffen van te maken. In het laboratorium is aangetoond dat het mogelijk is, maar commerciële productie is momenteel nog erg kostbaar en de opbrengsten zijn laag. Er is extra onderzoek en ontwikkeling nodig om op basis van goedkope grondstoffen zoals stengels van planten oliën te maken die kunnen concurreren met fossiele brandstoffen.

Met duurzame biobrandstoffen minder CO₂ uitstoot