Al snackend je cholesterol verlagen?!

Een nieuwe studie uit januari van dit jaar, onderzoekt of het mogelijk is om al snackend het cholesterolgehalte effectief te verlagen bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, die geen statines kunnen of willen slikken. De conclusie? De zorgvuldig samengestelde en smakelijke snacks met vier cholesterolverlagende ingrediënten, waaronder alfa-linoleenzuur, kunnen mogelijk een belangrijke gezondheidsbijdrage leveren.

Studieopzet

Veel mensen kunnen of willen ondanks een verhoogd cholesterolgehalte geen statines gebruiken. Een Amerikaans/Canadees team onderzocht of de dagelijkse consumptie van twee speciaal samengestelde snacks een alternatief zouden kunnen bieden voor deze groep in een dubbelblinde, gerandomiseerde, cross-over studie. De snacks bevatten bewezen cholesterolverlagende ingrediënten, te weten 5 gram vezels (waarvan ten minste 2 gram oplosbare vezel), 1 gram omega 3-alfa-linoleenzuur (ALA), 1 gram plantensterolen en 1800 µg antioxidanten per snack. De beschikbare snacks waren havermout, pannenkoeken, cranberry-repen, chocoladerepen, smoothies en granola (110 tot 190 kcal per portie). De 54 deelnemers hadden een verhoogd cholesterolgehalte, zonder onderliggende aandoeningen. Ze kregen de opdracht om twee keer per dag een snack naar keuze te consumeren als vervanging voor iets dat ze al aten, gedurende twee keer 4 weken (met 4 weken tussenliggend). Tijdens de controleperiode werden calorie-gematchte, commercieel verkrijgbare voedingsmiddelen geleverd. Bloedafname vond plaats bij het begin en aan het einde van elke 4-weekse studiefase. De deelnemers werden geïnstrueerd hun verdere voeding of bewegingspatroon niet aan te passen. Uitkomstmaten waren onder andere veranderingen in totaal cholesterol, triglyceriden, LDL-cholesterol, nuchtere glucose en insuline, en inflammatoire biomarkers.

Resultaten

Het LDL-cholesterolgehalte daalde tijdens de interventie met gemiddeld 8,9% (-10,8 mg/dL) en het totaal cholesterol met 5,1% (-10,4 mg/dL) vergeleken met de controleperiode. Bij enkele deelnemers daalde het LDL-cholesterol meer dan 20%. De andere uitkomstmaten lieten geen significante effecten zien.

Discussie

Er wordt geschat dat elke 1 mg/dl LDL-cholesterolverlaging het risico op overlijden verlaagt met 1%, wat betekent dat de in deze studie gevonden resultaten een belangrijke gezondheidswinst kunnen opleveren. Een belangrijk voordeel van deze behandeling is dat deelnemers de interventie - twee keer per dag een smakelijke en makkelijke (ready-to-eat & houdbare) snack - makkelijk konden volhouden. De compliance was hoog met 95%. Eerdere interventiestudies waarbij rigoureuze voedings- en leefstijlveranderingen werden onderzocht, bleken zelfs met professionele begeleiding op termijn vaak lastiger vol te houden. De klinische resultaten die in dit onderzoek zijn waargenomen, bieden een mogelijk alternatief voor de behandeling van verhoogde cholesterolwaarden, vooral onder degenen die geen lipidenverlagende medicatie willen of kunnen nemen.

De volledige studie is hier te vinden.

Al snackend je cholesterol verlagen?!