De vetzuren van verschillende soorten oliën op een rij gezet

Recent is een onderzoek afgerond waarin de Wageningen Universiteit analyses heeft uitgevoerd op een aantal in Europa veelgebruikte oliën. De Universiteit heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van MVO. Doel is het kunnen beschikken over recente gegevens met betrekking tot de vetzuursamenstelling en het kunnen beschikken over onafhankelijke waardes. Ook de NEVO-tabel heeft hiermee de beschikking gekregen over goede en recente gegevens.

De bedrijven uit de oliën- en vettensector hebben van enkele veelgebruikte oliën samples verstuurd naar de WUR waarbij mengmonsters gemaakt zijn van leveringen op verschillende momenten en uit verschillende landen. Het onderzoek heeft als resultaat een tabel met daarin 20 plantaardige en dierlijke oliën en vetten.  In de tabel worden 78 verschillende vetzuren meegenomen. Deze vetzuren zijn vervolgens tot enkele clusters samengevat in een grafiek.

grafiek vetzuursamenstelling

Het volledige onderzoek is op te vragen via voeding@mvo.nl. Op basis van deze gegevens en andere gegevens heeft MVO een  ‘oliewaaier’ in voorbereiding met daarin meer of minder bekende weetjes over tal van verschillende oliesoorten. Deze oliewaaier is vanaf 2020 beschikbaar.

MVO heeft deze recente analysegegevens ter beschikking gesteld van het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) . De gegevens maken hiermee onderdeel uit van  de nieuwe editie die het RIVM in November heeft gepubliceerd, de NEVO 2019. De vorige versie dateerde uit 2016. De online tabel  bevat informatie over de samenstelling van ruim 2150 voedingsmiddelen. Naast de analysegegevens van de oliën en vetten is ook de informatie over margarines en bak- en braadvetten geactualiseerd.

De vetzuren van verschillende soorten oliën op een rij gezet